Malwa, Magnolia, Miodunka

Płeć: samice
Wiek: ok. 0,5 roku

Trafiły do nas z interwencji. Magnolia oraz Miodunka są bardziej przychylne człowiekowi, chcą być brane na ręce, Malwa potrzebuje czasu na zbudowanie zaufania.