adopcje zwierzat bydgoszcz
1,5% Podatku
1,5% Podatku
1,5% Podatku

Przekaż swój 1,5% podatku dla zwierząt!

Oddając 1,5% podatku na rzecz zwierząt z Fundacji Arbuz, pomagasz zapewnić bezdomnym, zaniedbanym i krzywdzonym istotom utrzymanie, leczenie, rehabilitację i spokojną emeryturę.

Dzięki Państwa hojności jesteśmy w stanie zapewnić godny byt prawie 100 naszych podopiecznych i ratować kolejnych braci mniejszych w potrzebie!

PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU JEST BARDZO PROSTE I NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI DODATKOWYMI KOSZTAMI.

W formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” należy wpisać KRS: 0000338389 oraz cel szczegółowy: 1,5% 11684 Arbuz

 

W formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wnioskowana kwota” wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Przekaż swój 1% podatku dla zwierząt!

Oddając 1,5% podatku na rzecz zwierząt z Fundacji Arbuz, pomagasz zapewnić bezdomnym, zaniedbanym i krzywdzonym istotom utrzymanie, leczenie, rehabilitację i spokojną emeryturę.

Dzięki Państwa hojności jesteśmy w stanie zapewnić godny byt prawie 100 naszych podopiecznych i ratować kolejnych braci mniejszych w potrzebie!

PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU JEST BARDZO PROSTE I NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI DODATKOWYMI KOSZTAMI.

Przekaż swój 1% podatku dla zwierząt!

Oddając 1,5% podatku na rzecz zwierząt z Fundacji Arbuz, pomagasz zapewnić bezdomnym, zaniedbanym i krzywdzonym istotom utrzymanie, leczenie, rehabilitację i spokojną emeryturę.

Dzięki Państwa hojności jesteśmy w stanie zapewnić godny byt prawie 100 naszych podopiecznych i ratować kolejnych braci mniejszych w potrzebie!

PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU JEST BARDZO PROSTE I NIE WIĄŻE SIĘ Z ŻADNYMI DODATKOWYMI KOSZTAMI.

W formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” należy wpisać KRS: 0000338389 oraz cel szczegółowy: 1,5% 11684 Arbuz

W formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wnioskowana kwota” wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” należy wpisać KRS: 0000338389 oraz cel szczegółowy: 1,5% 11684 Arbuz

W formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wnioskowana kwota” wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać. Nie może ona przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.